Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego ws. podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2021 r.
Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.)

Informuję
o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie.

Zawiadamiam
o wyłożeniu projektu uchwały w dniu 28 stycznia 2021 r. do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz umieszczeniu projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Ww. projekt uchwały dostępny jest do wglądu:
  •  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 (z uwagi na całkowite zamknięcie UMWM dla interesantów zewnętrznych, w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, wgląd do ww. projektu uchwały jest możliwy w wyznaczonej strefie obsługi klientów – parter, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Urzędu);
  •  na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: http://www.malopolska.pl;
  •  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: https://bip.malopolska.pl/umwm w zakładce Konsultacje społeczne/Akty prawne.
Uwagi do projektu uchwały może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym akt własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości, a także określenie położenia nieruchomości poprzez wskazanie obrębu ewidencyjnego i numeru działki oraz załączenie wyrysu z ewidencji gruntów i budynków lub mapy ewidencyjnej dla nieruchomości.

Uwagi mogą być składane:
  • w formie pisemnej na adres: Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
  • w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w terminie od 28 stycznia 2021 r. do 18 lutego 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Małopolskiego.

Uwagi i wnioski złożone po upływnie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

W oparciu o art. 27 ust. 12 ustawy Prawo łowieckie przy rozpatrywaniu uwag dotyczących wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego uwzględnia się szczególne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na niej działalności, które istotnie utrudnią prowadzenie na niej gospodarki łowieckiej, albo – w przypadku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim – spowodują konieczność zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej działalności. W związku z powyższym należy wskazać przyczynę wniesienia uwagi dotyczącej wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia upływu terminu ich składania jest Marszałek Województwa Małopolskiego. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Stosowne Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. jest załączone poniżej.

Osobą upoważnioną do kontaktu w powyższej kwestii jest Pani Paulina Gaweł - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, tel. +48 12 63 03 396.
 

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies