Zakup wozu bojowego dla OSP w Zasolu

Gmina Brzeszcze pozyskała środki z Województwa Małopolskiego na zakup wozu bojowego dla OSP w Zasolu. Ochotnicza Straż Pożarna w Zasolu otrzymała od Gminy Brzeszcze w formie dotacji celowej 40.000 złotych. Środki pochodzą z budżetu Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy MAN tgm zastąpił wysłużonego Jelcza z 1977 roku.

 
5 października 2020 roku na placu przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Zasolu odbyła się uroczystość przekazania samochodu.

Uroczystość rozpoczął Burmistrz Radosław Szot od powitania zgromadzonych gości. Swą obecnością przekazanie samochodu uświetnili: Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Iwona Gibas, Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela, Wicestarosta Paweł Kobielusz oraz członkowie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Teresa Jankowska i Jerzy Mieszczak, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierz Koprowski, Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie starszy brygadier Piotr Filipek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu młodszy brygadier Marcin Głogowski, Prezes Powiatowego Zawiązku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oświęcimiu Jerzy Obstarczyk, Prezes GminnegoZawiązku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oświęcimiu Władysław Drabek.  Radę Miejską w Brzeszczach reprezentował Zastępca przewodniczącego Marek Gancarczyk, radna Zofia Wójcik, która jest jednocześnie sołtysem Zasola oraz radny Aleksander Zontek.

Burmistrz Radosław Szot w swoim przemówieniu zwrócił uwagę, że dobra kondycja fizyczna druhów, liczne ćwiczenia i bezustanne podnoszenie kwalifikacji nie wystarczą, gdy zawiedzie sprzęt ratunkowy, a szczególnie ten najważniejszy – wóz bojowy.
"Od dziś wasze działania nie będą już obciążone ryzykiem, jakie niosło za sobą użytkowanie ponad 43 – letniego Jelcza.  Gwarancję skuteczności daje nowy mieszkaniec zasolańskiej remizy. Owoc waszej ciężkiej, społecznej pracy i niesamowitego zaangażowania, który stoi właśnie przed nami!" - powiedział Burmistrz R. Szot.

Nastepnie głos zabrał prezes OSP w Zasolu Dariusz Lukasek. Obok podziękowań oraz słów wdzięczności dla wszystkich zaangażowanych w akcję pozyskiwania środków, podkreślił ogrom pracy, jaka musiała być włożona w to, aby nowy samochód pożarniczy znalazł się w posiadaniu jednostki. Pracy, która opierała się na wzorowej współpracy wszystkich zaangażowanych stron - organizacji, instytucji, urzędów, zawsze przychylnych i skorych do pomocy.

Oficjalną część uroczystości zakończyły wystąpienia zaproszonych gości. Gratulowali oni jednostce nowego samochodu. Goście zabierając głos wyrażali słowa uznania strażakom za wszelkie dobro, służbę dla społeczeństwa, poświęcony czas w ratowaniu i niesieniu pomocy poszkodowanym, a Burmistrzowi dziękowali za zaangażowanie i skuteczność działań w pozyskiwaniu środków.

Przekazany samochód o wartości blisko 1 miliona złotych zakupiony został ze środków z budżetu państwa w ramach Porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska 150 tysięcy zł, ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 260 tysiecy zł, ze środków Województwa Małopolskiego 40 tysięcy złotych oraz Powiatu Oświęcimskiego 100 tysiecy złotych.

Gmina Brzeszcze przekazała na zakup samochodu 332 tysiące złotych, w tym 32 tysiące w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zasole.
Wymierne wsparcie finansowe stanowiły także darowizny przekazane w ramach zbiórki publicznej przeprowadzonej przez OSP,  w tym 50 tysięcy przekazanych przez Spółkę Pastwiskową dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej w Zasolu.

Oficjalną część uroczystoci zakończyła próba techniczna pojazdu. Sygnały świetlne i dźwiękowe, które rozbrzmiały na chwilę w całej wsi wywołały zainteresowanie, a nawet wzruszenie mieszkańców i strażaków-ochotników, którzy o nawy samochód zabiegali do wielu lat.
nowy wóz bojowy OSP w Zasolu
nowy wóz bojowy OSP w Zasolu
Plac przed remizą OSP w Zasolu. Dwa samochody pożarnicze, na pierwszym planie nowy MANtgm, w głębi Jelcz z 1977 roku.
Plac przed remizą OSP w Zasolu. Dwa samochody pożarnicze, na pierwszym planie nowy MANtgm, w głębi Jelcz z 1977 roku.
Goście zaproszeni na uroczystość: od lewej- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach, Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, Prezes WFOŚiGW w Krakowie, Komdenant Wojewódzki PSP, Komendant Powiatowy PSP Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego,
Goście zaproszeni na uroczystość: od lewej- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach, Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, Prezes WFOŚiGW w Krakowie, Komdenant Wojewódzki PSP, Komendant Powiatowy PSP Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego,
Przemawia Burmistrz Radosław Szot, w tle banery z nazwami instytucji, które przekazały dotacje na zakup wozu: Województwo Małopolskie Gmina Brzeszcze, Powiat Oświęcimski
Przemawia Burmistrz Radosław Szot, w tle banery z nazwami instytucji, które przekazały dotacje na zakup wozu: Województwo Małopolskie Gmina Brzeszcze, Powiat Oświęcimski
Przemawia Prezes OSP w Zasolu Dariusz Lukasek
Przemawia Prezes OSP w Zasolu Dariusz Lukasek
Dowód rejetracyjny oraz kluczyki do nowego wozu OSP w Zasolu
Dowód rejetracyjny oraz kluczyki do nowego wozu OSP w Zasolu
Burmistrz Radosław Szot oraz  Prezes OSP w Zasolu - symboliczne wręczenie dowodu rejstracyjnego i kluczyków do wozu
Burmistrz Radosław Szot oraz Prezes OSP w Zasolu - symboliczne wręczenie dowodu rejstracyjnego i kluczyków do wozu
Nowy wóz bojowy OSP w Zasolu
Nowy wóz bojowy OSP w Zasolu
Przemawia Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Iwona Gibas
Przemawia Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Iwona Gibas
Przemawia Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Iwona Gibas
Przemawia Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Iwona Gibas
Przemawia Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela
Przemawia Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela
Przemawia Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierz Koprowski
Przemawia Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierz Koprowski
Widok na plac uroczystości - z prawej pod namiotem stoją zaproszeni goście, pośrodku, w głębi przemawiający Prezes WFOŚiGW Kazimierz Koprowski, z lewej oba samochody OSP w ZAsolu (nowy i stary), pomiędzy nimi członkowie OSP w Zasolu
Widok na plac uroczystości - z prawej pod namiotem stoją zaproszeni goście, pośrodku, w głębi przemawiający Prezes WFOŚiGW Kazimierz Koprowski, z lewej oba samochody OSP w ZAsolu (nowy i stary), pomiędzy nimi członkowie OSP w Zasolu
Z prawej nowy wóz bojowy MANtgm, z lewej stary Jelcz, pomiedzy członkowie OSP w Zasolu w mndurach wyjściowych
Z prawej nowy wóz bojowy MANtgm, z lewej stary Jelcz, pomiedzy członkowie OSP w Zasolu w mndurach wyjściowych
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierz Koprowski (z lewej) składa gratulacje Burmistrzowi Radosławowi Szotowi (z prawej)
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierz Koprowski (z lewej) składa gratulacje Burmistrzowi Radosławowi Szotowi (z prawej)
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierz Koprowski (z lewej) składa gratulacje Prezesowi OSP w Zasolu Dariuszowi Lukaskowi (w środku), po prawej stoi Burmistrz Radosław Szot
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierz Koprowski (z lewej) składa gratulacje Prezesowi OSP w Zasolu Dariuszowi Lukaskowi (w środku), po prawej stoi Burmistrz Radosław Szot
Przemawia Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie starszy brygadier Piotr Filipek, w głębi po lewej honorowi Prezesi OSP w Zasolu, po prawej obecny Prezes OSP
Przemawia Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie starszy brygadier Piotr Filipek, w głębi po lewej honorowi Prezesi OSP w Zasolu, po prawej obecny Prezes OSP
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzeszczach Marek Gancarczyk odczytuje list gratulacyjny od Radnych
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzeszczach Marek Gancarczyk odczytuje list gratulacyjny od Radnych
Przemawia  Prezes Powiatowego Zawiązku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oświęcimiu Jerzy Obstarczyk
Przemawia Prezes Powiatowego Zawiązku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oświęcimiu Jerzy Obstarczyk
Goście zaproszeni na uroczystość: od lewej- Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, Prezes WFOŚiGW w Krakowie, Komdenant Wojewódzki PSP, Komendant Powiatowy PSP Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, w głębi Burmistrz Brzeszcz Radosław Szot oraz Zastępca Burmistrza Łukasz Kobielusz
Goście zaproszeni na uroczystość: od lewej- Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, Prezes WFOŚiGW w Krakowie, Komdenant Wojewódzki PSP, Komendant Powiatowy PSP Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, w głębi Burmistrz Brzeszcz Radosław Szot oraz Zastępca Burmistrza Łukasz Kobielusz
Przemawia sołtys Zasola Zofia Wójcik (pośrodku), po prawej Prezes OSP w Zasolu, po lewej prezesi honorowi OSP w Zasolu, dalej stary wóz bojowy Jelcz, obok niego druhowie OSP
Przemawia sołtys Zasola Zofia Wójcik (pośrodku), po prawej Prezes OSP w Zasolu, po lewej prezesi honorowi OSP w Zasolu, dalej stary wóz bojowy Jelcz, obok niego druhowie OSP
Przemawia Danuta Żurek - Spółkę Pastwiskową dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej w Zasolu
Przemawia Danuta Żurek - Spółkę Pastwiskową dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej w Zasolu
Zdjęcie grupowe wszystkich uczestników uroczystości stojących przy nowo zakupionym wozie bojowym
Zdjęcie grupowe wszystkich uczestników uroczystości stojących przy nowo zakupionym wozie bojowym
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Iwona Gibas siedzi za kierownicą nowego wozu bojowego
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Iwona Gibas siedzi za kierownicą nowego wozu bojowego
Zaproszeni goście oglądająwypsoażenie nowego wozu bojowego, stając za samochodem, w którym podniesione są klapy schowków
Zaproszeni goście oglądająwypsoażenie nowego wozu bojowego, stając za samochodem, w którym podniesione są klapy schowków
Burmistrz Radosław Szot rozmawia z Wicestarostą Pawłem Kobieluszem, w tle nowy wóz bojowy OSP w Zasolu
Burmistrz Radosław Szot rozmawia z Wicestarostą Pawłem Kobieluszem, w tle nowy wóz bojowy OSP w Zasolu

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies