Sport wszystkich dzieci - termin składania winsoków do 23 stycznia 2012 r

Sport wszystkich dzieci -  termin składania winsoków do 23 stycznia 2012 r
5.01.2012

Minister sportu ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2012 r. zadań programu „Sport Wszystkich Dzieci” finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wnioski można składać do 23 stycznia. Konkurs adresowany jest do organizacji spoza sektora finansów publicznych, których podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności do ogólnopolskich stowarzyszeń, w tym polskich związków sportowych.
 

W 2012 roku, na realizację zadań programu „Sport Wszystkich Dzieci” zgodnie z projektem budżetu przeznaczono kwotę 37 902 000 złotych. Ostateczna wysokość dostępnych środków będzie uzależniona od bieżących wpływów na konto FRKF i może ulec zmianie.

Priorytetowo traktowane będą projekty:
a) o zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012”,
b) promujące systematyczną aktywność fizyczną dzieci i młodzieży oraz prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,
c) służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport, ukierunkowane na realizację celów „Roku Korczakowskiego 2012”,
d) promujące wolontariat w sporcie,
e) sprzyjające przeciwdziałaniu agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom cywilizacyjnym,
f) integrujące i angażujące środki finansowe jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE, sponsorów, inne,
g) ukierunkowane na wyszukiwanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.

Jednym z kryteriów stosowanych przy wyborze wniosków jest udział w finansowaniu zadania środków pochodzących z budżetów jednostek samorządowych oraz funduszy UE.

Wnioski należy nadsyłać do 23 stycznia 2012 r. (projekty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane). Zostaną one rozpatrzone do dnia 16 marca 2012 r.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać pocztą na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Rozwoju i Promocji Sportu,
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14.
z dopiskiem na kopercie: „Sport Wszystkich Dzieci – konkurs na 2012 r.”,


Na realizację zadań programu w 2010 roku przeznaczono kwotę w wysokości: 59 202 809,- złotych, a w 2011 roku - 45 328 tys. złotych.

Warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).
 

Szczegóły o konkursie  na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki 

Aktualności organizacji pozarządowych

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies