Aktualności - Brzeszcze

Dodatek elektryczny - pomoc dla gospodarstw domowych wykorzystujących do ogrzewania energię elektryczną

Aby zrekompensować wzrost cen energii elektrycznej oraz spowodowany tym wzrost kosztów ogrzewania domów i mieszkań, wprowadzony został dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych. Na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, mieszkańcy mogą uzyskać nawet 1.500 złotych wsparcia finansowego. » więcej

LGD "Dolina Soły" - nowa strategia, nowe możliwości

Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” zaprasza na kolejne spotkanie dot. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) - dokumentu, który określi cele i kierunki działania na lata 2023 - 2027, umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców. Spotkanie informacyjne dotyczące m.in. budżetu oraz kryteriów wyboru projektów odbędzie się w Urzędzie Gminy w piątek 9 grudnia o godz. 15:00. Zapraszamy! » więcej

Diagnoza problemów społecznych - badanie ankietowe wśród mieszkańców Gminy Brzeszcze

W związku z przeprowadzaniem diagnozy dot. uzależnień i przemocy, na podstawie której opracowany zostanie gminny program profilaktyki i zapobiegania uzależnieniom, Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier na zlecenie Gminy Brzeszcze realizuje „Diagnozę problemów społecznych”. Prosimy o uzupełnienie do 2 grudnia br. anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy oraz organizacji działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. » więcej

Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Białej i ul. Hubala w Jawiszowicach gotowa do użytkowania

29.11.2022
W dniach 18-23 listopada 2022 r. przeprowadzono odbiór robót budowlanych związanych z budową kanalizacji kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i ul. Hubala w Jawiszowicach, a 14 i 22 listopada 2022 r. uzyskano dokumenty organów nadzoru architektoniczno budowlanego, pozwalające na użytkowanie kanalizacji. Zadanie realizowane było w ramach projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. » więcej

Noś odblaski! Świeć przykładem z Radiem Bielsko

We wtorek 29 listopada do Gminy Brzeszcze przyjedzie wóz transmisyjny Radia Bielsko. Dziennikarze wspólnie z Komendą Powiatową Policji - Wydziałem Ruchu Drogowego w Oświęcimiu oraz Technikum Logistycznym z Powiatowego Zespołu Szkół nr 6 w Brzeszczach rozdawać będą odblaski, promując bezpieczne i odpowiedzialne poruszanie się pieszych, w szczególności dzieci oraz osób starszych. Zapraszamy do odbioru odblasków!

 » więcej

Podpisano umowę na konserwację przepompowni ścieków "Jaźnik"

25.11.2022
We wtorek 22.11.2022 r. podpisano umowę na konserwację przepompowni ścieków sanitarnych „Jaźnik” w Jawiszowicach. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” przy wsparciu finansowym środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. » więcej

Zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - nabór wniosków

Na podstawie złożonych przez mieszkańców Gminy Brzeszcze deklaracji o chęci zakupu węgla Burmistrz Brzeszcz podjął decyzję, że Gmina Brzeszcze przystąpi do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Informujemy, że do rozpoczęcia procesu preferencyjnego zakupu węgla w cenie nie wyższej niż 2.000,00 zł brutto niezbędne jest złożenie wniosku przez zainteresowanych mieszkańców.
Wnioski można składać od czwartku 24 listopada 2022 roku. Ze względów organizacyjnych, prosimy zainteresowane osoby o złożenie wniosków do piątku 2 grudnia 2022 roku. Usprawni to proces składania zamówień na poszczególne partie dostaw. Wnioski złożone po tym terminie także będą rozpatrywane, ale dostarczenie opału nastąpi w późniejszym terminie.
  » więcej
Starsze »

Komunikaty, informacje

wszystkie »
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies