To już za nami - kalendarium LGD

Powstanie stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” oraz tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju.
KALENDARIUM
 • W styczniu 2008 roku spotkanie burmistrzów gmin Brzeszcze, Kęty, Chełmek oraz wójta gminy Oświęcim – wspólna decyzja o rozpoczęciu działań w celu utworzenia LGD. Zostaje utworzony zespół roboczy spośród pracowników gmin.
 • W lutym 2008 roku spotkania informacyjne w gminach – w sumie obecnych 247 osób, przedstawicieli stowarzyszeń, instytucji publicznych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorcy.
 • Wspólne zebranie robocze w Grojcu (85 osób) – temat statutu i inne sprawy istotne przed spotkaniem założycielskim.
 • Spotkanie założycielskie LGD odbyło się w dnia 14 maja 2008 roku w Rajsku. Wzięły w nim udział 62 osoby – 32 osoby fizyczne i 30 osób reprezentujących podmioty prawne.
 • Sąd wpisał LGD do KRS w dniu 11 sierpnia 2008 roku.
Liczba członków LGD na chwilę obecną wynosi 73 osoby, w tym reprezentanci sektora publicznego, kilkunastu przedsiębiorców oraz w większości podmioty reprezentujące sektor społeczny.
 • 13 listopada 2008 r. na Walnym Zebraniu Członków stowarzyszenia powołano Radę LGD, której zadaniem będzie ocena i wybór projektów dopuszczonych do dofinansowania.
Rada LGD liczy 24 osoby, z czego 5 osób reprezentuje sektor publiczny czyli ok. 21 %. Pozostałe osoby reprezentują sektor społeczny –  13 osób i sektor gospodarczy – 6 osób.Reprezentowane są wszystkie gminy obszaru LGD.
Przewodnicząca: Małgorzata Bucka
Wiceprzewodniczący: Marek Idzik, Teresa Jankowska, Roman Olejarz.
 • Komisja Rewizyjna -Maria Romanek - Przewodniczący

Równolegle do procesu tworzenia stowarzyszenia i jego struktur trwały warsztaty, podczas których członkowie LGD pracowali nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wizja
Podczas spotkania w dniu 18 lipca 2008 r. w Rajsku, związanego z budowaniem strategii LSR dla LGD  jednym z pierwszych poruszanych zagadnień było skonkretyzowanie wizji. Podczas warsztatów wypracowano następującą wersję Wizji obszaru LGD:
 
„Obszar LGD „Dolina Soły” jest obszarem czystym ekologicznie i bezpiecznym, atrakcyjnym turystycznie dzięki wykorzystaniu zasobów geograficzno-przyrodniczych i kulturowo-historycznych, miejscem przyjaznym

do zamieszkania - dobrze skomunikowanym z innymi regionami, z łatwo dostępnymi miejscami pracy, wypoczynku i uprawiania sportów, z bogatą ofertą kulturalną, zarówno dla młodzieży, jak i ludzi starszych.”

Cele ogólne:

I.  Waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych.
II. Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia (powstanie nowych miejsc pracy).

Cele szczegółowe:
 1. Rozwój turystyki, szczególnie kulturowej i wokół zbiorników wodnych.
 2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
 3. Poprawa oferty rekreacyjno-sportowej i kulturalnej.
 4. Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie ilości miejsc pracy na wsi poza turystyką.
 5. Aktywne społeczeństwo m.in. poprzez zwiększenie stopnia pozyskiwania środkówz zewnątrz.

Przedsięwzięcia
W oparciu o zgłoszone karty projektów, a także w oparciu o dyskusję podczas spotkań szkoleniowo-warsztatowych ostatecznie określono 6 przedsięwzięć, które będą miały służyć zrealizowaniu nakreślonych celów.
Na dofinansowanie będą mogły liczyć te projekty, które w największym stopniu sprzyjają realizacji przedsięwzięć.


Wymienione powyżej przedsięwzięcia będą realizowane poprzez dofinansowywanie projektów w czterech typach konkursów:
 • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – dotacje dla przedsiębiorców.
 • „Odnowa i rozwój wsi” – dotacje na projekty związane z modernizacją przestrzeni publicznej.
 • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – dotacje dla rolników chcących rozwinąć swoją działalność w branżach nierolniczych.
 • „Małe projekty” – mniejsze projekty związane z promocją i rozwojem obszaru LGD.

10 sierpnia 2009 r. – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Pan Marek Sowa oficjalnie wręczył Zarządowi LGD „Dolina Soły” umowę gwarantującą dofinansowanie realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w

Lokalnej Strategii Rozwoju. Przekazanie umowy odbyło się w Urzędzie Miasta w Kętach, w obecności burmistrzów gmin Kęty, Brzeszcze oraz wójta gminy Oświęcim, przewodniczącej Rady LGD Pani Małgorzaty Buckiej a także przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Marii Romanek.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies