Urząd Gminy w Brzeszczach

 • Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy w Gminie Brzeszcze - realizacja w 2019 roku

  29 kwietnia 2019 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie podpisano umowę dotacji dla II etapu zadania wieloletniego "Budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami pamięci KL Auschwitz – Birkenau", realizowanego w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020.
 • Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Brzeszcze.

  20 grudnia 2018 roku podpisania została umowa dofinansowania projektu pn.  „Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Brzeszcze.”, na realizację którego Gmina Brzeszcze pozyskała 1,9 mln złotych dotacji z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Program prowadzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  umożliwi modernizację i przebudowę 5 boisk wielofunkcyjnych w Gminie Brzeszcze: przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 (ul. Szkolna), przy Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Mickiewicza), przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Skidziniu, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Jawiszowicach, a także przy Szkole Podstawowej w Zasolu.
 • "Wzmocnienie funkcji integracyjno-rekreacyjno-kulturalnych parku miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach - etap I".

  17 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Burmistrz Radosław Szot wraz ze Skarbnik Renatą Dudziak podpisali umowę dofinansowania dla realizacji zadania "Wzmocnienie funkcji integracyjno-rekreacyjno-kulturalnych parku miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach - etap I". Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 została pozyskana za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Dolina Soły".
 • Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy w Gminie Brzeszcze

  Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy to realizowane od 1997 roku przedsięwzięcie, które w widoczny sposób przyczynia się do rewitalizacji otoczenia Miejsca Pamięci Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, poprawy dostępności komunikacyjnej Ziemi Oświęcimskiej, wyeksponowania jej walorów turystycznych i edukacyjnych oraz przybliża wizję harmonijnego współistnienia miejsca pamięci masowej zagłady i dynamicznie rozwijającego się regionu - Powiatu Oświęcimskiego.
  Program powstał celem wsparcia przez rząd wysiłków lokalnych wspólnot samorządowych na rzecz pogodzenia niezbędnej ochrony czci miejsca pamięci zagłady z rozwojem społeczno-gospodarczym Ziemi Oświęcimskiej.  W latach 2016-2020 realizowany jest  V etap Programu, do którego od grudnia 2017 roku włączona została Gmina Brzeszcze.
   
 • „Brzeszcze na rowerze - wytyczenie, oznakowanie oraz wypromowanie trasy rowerowej na terenie Gminy Brzeszcze”.

  12 kwietnia 2018 roku podpisana została umowa dofinansowania projektu nr RPMP.06.01.04-12-0070/17, na mocy której Gmina Brzeszcze otrzymała ponad 1,67 miliona złotych na realizację zadania „Brzeszcze na rowerze - wytyczenie, oznakowanie oraz wypromowanie trasy rowerowej na terenie Gminy Brzeszcze”. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 6 Oś Priorytetowa Dziedzictwo regionalne , Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – spr.
 • „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Gminie Brzeszcze"

  Gmina Brzeszcze pozyskała dotację stanowiącą dofinansowanie bieżącej działalności Dziennego Domu Opieki Senior + funkcjonującego w Jawiszowicach.
  Środki finansowe w wysokości 54 tys. złotych pochodzą z budżetu państwa i są przekazywane w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

   
 • „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Oświęcim oraz Kęty”.

  F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminami: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Miastem Oświęcim oraz Gminą Kęty z dniem 15.12.2017 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Oświęcim oraz Kęty”.

  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
 • "Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - dofinansowanie wymiany kotłów na pliwa stałe"

  5 lutego 2018 roku została podpisana umowa dotacji nr RPMP.04.04.03-12-0180/17-00 XVII/12/FE/18, na mocy której Gmina Brzeszcze przystąpiła do realizacji projektu "Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze  - dofinansowanie wymiany kotłów na paliwa stałe". Całkowita wartość projektu wynosi 752.527,90 zł.
  Ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji pozyskano dofinansowanie w wysokości 740.234,73 zł.
 • "Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze – dofinansowanie wymiany kotłów gazowych”

  3 listopada 2017 roku podpisana została umowa dofinansowania nr RPMP.04.04.02-12-0176/17 – XVII/330/FE/17, na mocy której Gmina Brzeszcze otrzymała ponad 227 tysięcy złotych dofinansowania do realizacji zadań związanych z obniżeniem niskiej emisji - wymianą starych pieców węglowych na nowoczesne kondensacyjne kotły gazowe.
  Projekt "Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze – dofinansowanie wymiany kotłów gazowych” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.
 • "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Brzeszcze - etap II".

  1 sierpnia 2017 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podjął decyzję w sprawie przyznania Gminie Brzeszcze dotacji na realizację zadania "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Brzeszcze - etap II".
  Pozyskane dofinansowanie umożliwiło wymianę 41 niskosprawnych i nieekologicznych pieców węglowych na nowoczesne kotły węglowe (26 sztuk) oraz kondensacyjne kotły gazowe (15 sztuk).Całkowity koszt zadania wyniósł 550.806,99 zł. WFOŚiGW na mocy umowy nr D/281/2017 z dn. 23 października 2017 roku przekazał dotację w wysokości 214 759,11 zł. Ponadto kwotę 105.846,41 zł wypłacono z budżetu Gminy Brzeszcze.

   
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze

  26 lipca 2017 roku Gmina Brzeszcze podpisała umowę o dofinansowanie projektu  "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Brzeszcze - poprawa powietrza i ochrona klimatu”.
  Pozyskana kwota dotacji to 2 710 292,69 złotych.
 • Gmina Brzeszcze z dotacją na utworzenie Dziennego Domu Opieki Senior+

  Gmina Brzeszcze pozyskała dotację na utworzenie Dziennego Domu Opieki Senior +.
  W 2017 roku zrealizowane zostaną prace remontowo-budowlane mające na celu adaptację pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Gminy Brzeszcze, zlokalizowanym w sołectwie Jawiszowice. Ponadto zakupione zostanie i zamontowane wyposażenie pomieszczeń. Całość prac zrealizowanych w ramach przedmiotowego zadania publicznego umożliwi uruchomienie w 2018 roku Dziennego Domu Opieki Senior +, który świadczyć będzie usługi dla 15 osób w wieku powyżej 60 roku życia.

  Dotacja na utworzenie pozyskana została w konkursie ofert w ramach Programu Senior + , którego organizatorem jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Całkowita wartość projektu to 620.717,31 zł, z czego kwota 299.989,20 zł pochodzi z dotacji Programu Senior + edycja 2017. 

Strona: 1 2 3 4 5
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies