Urząd Gminy w Brzeszczach

 • E - administracja - podniesienie jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy w Brzeszczach

  E - administracja - podniesienie jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy w Brzeszczach

  Gmina Brzeszcze pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu "E-Brzeszcze - wdrożenie nowych e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy Brzeszcz". Wysokość pozyskanego dofinansowania to ponad 332 tysiące złotych.
 • Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeszcze – etap I

  Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeszcze – etap I

  Gmina Brzeszcze pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dofinansowanie w wysokości 188.869, 00 zł na realizację projektu "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeszcze – etap I”.
  W ramach projektu mieszkańcy Gminy Brzeszcze uzyskują dofinansowanie do wymiany starych pieców węglowych (niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe centralnego ogrzewania oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych) na nowoczesne ogrzewanie węglowe (kotły posiadające certyfikat klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 dla wszystkich paliw dopuszczalnych w instrukcji użytkowania urządzenia) lub gazowe.
  Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczono w zakładce EKO-Brzeszcze.
 • Podniesienie efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych nr 1 i 2 w gminie Brzeszcze - dodatkowe środki na rozszerzony zakres projektu

  Podniesienie efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych nr 1 i 2 w gminie Brzeszcze - dodatkowe środki na rozszerzony zakres projektu

  Projekt pod nazwą „Podniesienie efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych nr 1 i 2 w gminie Brzeszcze” dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Umowa pomiędzy Ministerstwem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu PL04, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Brzeszcze zawarta została w dniu 15.07.2015 r. W sierpniu 2016 roku podpisany został aneks do umowy, na mocy którego termomodernizacja wykonana zostanie w kolejnych obiektach oświatowych. Na ten cel pozyskano dodatkowe środki w wysokości blisko 1,5 miliona złotych. Całkowita wartość pozyskanego dotychczas w ramach projektu dofinansowania wynosi ponad 3,96 mliona złotych!
 • Prace konserwatorskie przy zabytkowej kapliczce – krzyżu przy ul. Leśnej w Brzeszczach.

  Prace konserwatorskie przy zabytkowej kapliczce – krzyżu przy ul. Leśnej w Brzeszczach.

  Rozpoczęły się prace konserwatorskie przy zabytkowej kapliczce – krzyżu przy ul. Leśnej w Brzeszczach. Wartość prac renowacyjnych realizowanych przy kapliczce wynosi 27.501,94 zł. Gmina Brzeszcze na realizację projektu „Kompleksowa konserwacja kapliczki – krzyża przy ul. Leśnej w Brzeszczach ” uzyskała z dotację celową z Województwa Małopolskiego w wysokości 6.000 zł.
 • Prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach OSP Jawiszowice

  Prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach OSP Jawiszowice

  Projekt pn. "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach OSP Jawiszowice” uzyskał dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Programu "Małopolskie Remizy 2016"
 • Przebudowa dróg gminnych - ul. Piastowskiej i ul. Lipowej

  Gmina Brzeszcze pozyskała dotację na przebudowę jednej z głównych dróg na terenie miasta – ul. Piastowskiej wraz z częścią ul. Lipowej. Po rozstrzygnięciu prowadzonej obecnie procedury przetargowej rozpoczną się roboty drogowe, w efekcie których przebudowana zostanie nawierzchnia obu ulic wraz ze skrzyżowaniem oraz zmodernizowane będą chodniki, powstanie ścieżka rowerowa, nowe oświetlenie, wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome ulic, a także nasadzenia zieleni wraz z elementami małej architektury. Całość prac poprzedzona będzie przebudową kanalizacji deszczowej i wodociągu.
 • Podniesienie efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych nr 1 i 2 w gminie Brzeszcze

  Podniesienie efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych nr 1 i 2 w gminie Brzeszcze

  Projekt pod nazwą „Podniesienie efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych nr 1 i 2 w gminie Brzeszcze” dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Umowa pomiędzy Ministerstwem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu PL04, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Brzeszcze zawarta została w dniu 15.07.2015 r.

  Szacowany całkowity koszt realizacji projektu według umowy to kwota 3.378.958,00 zł, z tego wartość dofinansowania wynosi 73,65% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę  2.478.458,00 zł.
 • Budowa odwodnienia drogi powiatowej - ul. Pocztowej w Jawiszowicach

  Budowa odwodnienia drogi powiatowej - ul. Pocztowej w Jawiszowicach

  W grudniu 2015r. zostało zakończone zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odwodnienia drogi powiatowej ul. Pocztowej w Jawiszowicach”.
 • Renowacja kapliczki- figury Chrystusa przy ul. Ofiar Oświęcimia

  Renowacja kapliczki- figury Chrystusa przy ul. Ofiar Oświęcimia

  16 listopada 2015 dokonano odbioru robót wykonanych w ramach renowacji figury Chrystusa – kapliczki znajdującej się przy ulicy Ofiar Oświęcimia. Prace prowadzone były na podstawie indywidualnego "Programu prac konserwatorskich", uzgodnionego z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 • Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach użytkowanych przez Stowarzyszenie – Ochotnicza Straż Pożarna w Skidziniu

  Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach użytkowanych przez Stowarzyszenie – Ochotnicza Straż Pożarna w Skidziniu

  Projekt pn. "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach użytkowanych przez Stowarzyszenie – Ochotnicza Straż Pożarna w Skidziniu”  uzyskał dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Programu "Małopolskie Remizy 2015"
 • Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej i modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze

  Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej i modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze

  Projekt pn. "Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej i modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze" uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Uuropejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminie Brzeszcze

  Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminie Brzeszcze

  Projekt pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminie Brzeszcze." uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Strona: 1 2 3 4 5 6 7
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies