Urząd Gminy w Brzeszczach

 • Podniesienie efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych nr 1 i 2 w gminie Brzeszcze

  Podniesienie efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych nr 1 i 2 w gminie Brzeszcze

  Projekt pod nazwą „Podniesienie efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych nr 1 i 2 w gminie Brzeszcze” dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Umowa pomiędzy Ministerstwem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu PL04, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Brzeszcze zawarta została w dniu 15.07.2015 r.

  Szacowany całkowity koszt realizacji projektu według umowy to kwota 3.378.958,00 zł, z tego wartość dofinansowania wynosi 73,65% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę  2.478.458,00 zł.
 • Budowa odwodnienia drogi powiatowej - ul. Pocztowej w Jawiszowicach

  Budowa odwodnienia drogi powiatowej - ul. Pocztowej w Jawiszowicach

  W grudniu 2015r. zostało zakończone zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odwodnienia drogi powiatowej ul. Pocztowej w Jawiszowicach”.
 • Renowacja kapliczki- figury Chrystusa przy ul. Ofiar Oświęcimia

  Renowacja kapliczki- figury Chrystusa przy ul. Ofiar Oświęcimia

  16 listopada 2015 dokonano odbioru robót wykonanych w ramach renowacji figury Chrystusa – kapliczki znajdującej się przy ulicy Ofiar Oświęcimia. Prace prowadzone były na podstawie indywidualnego "Programu prac konserwatorskich", uzgodnionego z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 • Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach użytkowanych przez Stowarzyszenie – Ochotnicza Straż Pożarna w Skidziniu

  Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach użytkowanych przez Stowarzyszenie – Ochotnicza Straż Pożarna w Skidziniu

  Projekt pn. "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach użytkowanych przez Stowarzyszenie – Ochotnicza Straż Pożarna w Skidziniu”  uzyskał dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Programu "Małopolskie Remizy 2015"
 • Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej i modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze

  Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej i modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze

  Projekt pn. "Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej i modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze" uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Uuropejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminie Brzeszcze

  Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminie Brzeszcze

  Projekt pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminie Brzeszcze." uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Modernizacja przepompowni Jaźnik w Jawiszowicach

  Modernizacja przepompowni Jaźnik w Jawiszowicach

  Projekt pn. "Modernizacja przepompowni Jaźnik w Jawiszowicach" uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 • Pierwszy dzwonek 2015

  Pierwszy dzwonek 2015

  30.04.2015 - 12.05.2015 Regulamin projektu „Pierwszy dzwonek” zakłada przyznanie gminom przez samorząd województwa małopolskiego dotacji celowej na udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, pochodzącym z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 3 dzieci. Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Projekt ma na celu zwiększenie szans dla uczniów z rodzin wielodzietnych.
 • Podwórko NIVEA głosowanie od 1 kwietnia od godziny 12.00

  Podwórko NIVEA głosowanie od 1 kwietnia od godziny 12.00

  30.03.2015

  Podwórko NIVEA to konkurs dotyczący budowy placów zabaw dla dzieci i ich rodzin w Polsce ze środków Firmy Nivea. W 2015 roku ma powstać 40 Rodzinnych Placów Zabaw Nivea. Jednym z warunków powstania miejsca zabaw i rekreacji jest uzyskanie jak największej liczby głosów mieszkańców. Gmina Brzeszcze również zgłosiła swój udział w konkursie, która w pierwszym etapie otrzymała pozytywną ocenę i została umieszczona na liście z lokalizacją miejsca w Jawiszowicach na osiedlu Paderewskiego.
   

 • Zakończenie prac w parku przy ulicy Kościuszki w Brzeszczach

  Zakończenie prac w parku przy ulicy Kościuszki w Brzeszczach

  24.10.2014 Informujemy, że zakończone  zostały prace związane z realizacją projektu „Zagospodarowanie parku przy ulicy Kościuszki w Brzeszcze”. Na realizację projektu Gmina Brzeszcze otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego, w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.
 • Pierwszy dzwonek 2014

  Pierwszy dzwonek 2014

  Regulamin projektu „Pierwszy dzwonek” zakłada przyznanie gminom przez samorząd województwa małopolskiego dotacji celowej na udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, pochodzącym z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 4 dzieci. Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Projekt ma na celu zwiększenie szans dla uczniów z rodzin wielodzietnych.
 • Już pływam 2014

  Już pływam 2014

  31.03.2014 Gmina Brzeszcze podpisała umowę z na realizację projektu „Już Pływam”. Dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego  w wysokości 9500 zł, 90 uczniów szkół z podstawowych skorzysta z  nauki pływania w ramach projektu „Już pływam” realizowanego w ramach zadania pn. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Strona: 1 2 3 4 5
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies