Przyznano środki dla LGD

25 czerwca 2009 roku Urząd Marszałkowski w Krakowie ogłosił informację, iż Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” została zakwalifikowana do dofinansowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.  Gwarantuje to, iż nasza LGD w najbliższych latach będzie mogła rozdysponować pomiędzy lokalne podmioty 9 854 896 złotych dotacji do projektów, które będą wpisywać się w założenia stworzonej przez członków LGD Lokalnej Strategii Rozwoju.

O wspomniane wyżej środki będą mogły starać się podmioty z terenu gmin Kęty, Brzeszcze, Oświęcim i Chełmek, ponieważ taki obszar Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” obejmuje swym zasięgiem. Dotacje są przeznaczone głównie na projekty realizowane na obszarach wiejskich.

Cała pula dotacji została wstępnie podzielona na cztery typy operacji:
– „Odnowa i rozwój wsi” – działanie, w którym o środki będą mogły aplikować przede wszystkim gminy (oraz stowarzyszenia posiadające status opp) na realizację nieco większych inwestycji na wsiach. Na dofinansowanie projektów w ramach tego działania zarezerwowano kwotę 5 400 000 zł.

– „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  - działanie, którego celem jest wsparcie projektów rozwojowych podejmowanych przez mikroprzedsiębiorców działających na terenie wsi oraz dla tych, którzy będą chcieli rozpocząć działalność gospodarczą. Na dotacje zaplanowano tutaj 1 560 000 zł.

–  „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – działanie skierowane do rolników, nastawione na wspieranie projektów, których celem jest dywersyfikacja działalności podmiotu w kierunku branż niezwiązanych z rolnictwem. Na to działanie zarezerwowano 1 040 000 zł.

– „Małe projekty” – działanie, w ramach którego o środki będą mogli ubiegać się niemal wszyscy (organizacje, grupy nieformalne, a nawet osoby fizyczne) na niewielkie operacje z maksymalnym dofinansowaniem na poziomie 25 000 złotych. Na dofinansowanie małych projektów, które ogólnie mówiąc mają służyć rozwojowi społeczności lokalnej, przewidziano 1 854 896 zł.

Zadaniem Lokalnej Grupy Działania będzie organizacja i promocja konkursów na dofinansowanie w ramach opisanych wyżej działaniach, pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosków oraz co najistotniejsze wybór projektów, które zostaną dopuszczone do dofinansowania.
Aby nasza LGD została wybrana przez Urząd Marszałkowski do zarządzania wdrażaniem funduszy, musiała spełnić wiele wymogów formalnych gwarantujących rzetelność i obiektywizm podczas oceny złożonych projektów. W tym celu członkowie Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły” (na chwilę obecną do LGD należą 73 osoby) wybrali 24 osobową Radę LGD złożoną w równej części z przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego z obszaru wyżej wymienionych gmin, która będzie odpowiedzialna za wybór projektów. Opracowano również procedury wyboru i kryteria oceny operacji, które następnie oceniał Urząd Marszałkowski w Krakowie.
Decyzja Urzędu Marszałkowskiego, który wniosek LGD „Dolina Soły” ocenił na trzynastym miejscu wśród 42 LGD w Małopolsce pozwala wierzyć, że nasze Stowarzyszenie jest należycie przygotowane do pełnienia planowanej dla siebie roli.

Wszystko to nie oznacza jednak, iż LGD przystąpi od razu do ogłaszania kolejnych konkursów. Aby wykonywać swoje zadania musi dysponować odpowiednim zapleczem kadrowym i lokalowym oraz środkami na promocję i szkolenia dla beneficjentów. Koszty te mają wprawdzie być finansowane w całości ze środków unijnych, jednak procedury związane z pozyskaniem pieniędzy na funkcjonowanie LGD potrwają jeszcze kilka miesięcy. Opierając się na zapowiedziach Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie można przypuszczać, że pierwsze nabory projektów do dofinansowania zostaną przez naszą Lokalną Grupę Działania ogłoszone dopiero początkiem 2010 roku.

Marek Zarzycki


Obok w zakładce „Do pobrania” znajdą Państwo:
– listę małopolskich LGD dopuszczonych do dofinansowania realizacji stworzonych przez siebie Lokalnych Strategii Rozwoju
– oraz Lokalną Strategię Rozwoju LGD „Dolina Soły”.
 

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies