Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”
jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu

2016-12-21

20 grudnia 2016 roku miało miejsce podpisanie umowy na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”. W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Sweco Consulting Sp z o.o. z Poznania.
Usługa pełnienia funkcji Inżyniera jest to usługa polegająca na zarządzaniu Kontraktami jako przedstawiciel Zamawiającego na budowie dot. rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków, rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy kanalizacji deszczowej w Gminie Brzeszcze.

Do głównych obowiązków Inżyniera Kontraktu należy m.in. sprawdzenie i ocena dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót pod kątem możliwości właściwego prowadzenia inwestycji; udział w pracach komisji przetargowej na wyłonienie wykonawców robót; kontrola zgodności wykonywanych robót m.in. z dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę, wydanymi decyzjami administracyjnymi, zasadami sztuki i wiedzy inżynierskiej; kontrola jakościowa robót i materiałów budowlanych; organizacja i dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego; prowadzenie rozliczeń finansowych robót budowlanych.

zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies