WYKAZ sporządzony w dniu 5 lutego 2016 r. w sprawie oddania w najem części nieruchomości

5.02.2016
WPG.6845.2.2016


WYKAZ sporządzony w dniu 5 lutego 2016 r. w sprawie oddania w najem części nieruchomości


L.P. NR KSIĘGI WIECZYSTEJ NR DZIAŁKI POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI [m2] OPIS NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
WYSOKOŚĆ CZYNSZU DZIERŻAWY TERMIN WNOSZENIA CZYNSZU ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT UWAGI
1 KR1E/00042031/6 cz. dz. 3270/30 1,0000 m² Przedmiotem najmu na czas nieoznaczony jest część nieruchomości przeznaczona na usytuowanie pojemnika na odzież używaną W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze (uchwała Nr XXXIII/313/05 z dnia 5.11.2005 r. ) teren oznaczony jest symbolem LIX2 – tereny dróg lokalnych 25,00 zł miesięcznie za obiekt 21 dni od daty wystawienia faktury Waloryzacja raz w roku
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok
w którym dokonuje się waloryzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu
w którym wskaźnik ogłoszono komunikatem Prezesa GUS, opublikowanym w Monitorze Polski
Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni zgodnie z art 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r.
poz. 1774)


 
2 KR1E/00042031/6 cz. dz. 433/6 1,0000 m² Przedmiotem najmu na czas nieoznaczony jest część nieruchomości przeznaczona na usytuowanie pojemnika na odzież używaną W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze (uchwała Nr XXXIII/313/05 z dnia 5.11.2005 r..) teren oznaczony jest symbolem D 1x2 – tereny dróg dojazdowych. 25,00 zł miesięcznie za obiekt 21 dni od daty wystawienia faktury Waloryzacja raz w roku
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok
w którym dokonuje się waloryzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wskaźnik ogłoszono komunikatem Prezesa GUS, opublikowanym w Monitorze Polski
Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni zgodnie z art 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r.
poz. 1774)


 
3 KR1E/00024681/5 cz. dz. 763/15 1,0000 m² Przedmiotem najmu na czas nieoznaczony jest część nieruchomości przeznaczona na usytuowanie pojemnika na odzież używaną W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze (uchwała Nr XXIII/282/08 z dnia 27.11.2008 r.) teren oznaczony jest symbolem 1-1ZP – tereny przestrzeni publicznej, zieleń urządzona, teren parku. 25,00 zł miesięcznie za obiekt 21 dni od daty wystawienia faktury Waloryzacja raz w roku
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok
w którym dokonuje się waloryzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wskaźnik ogłoszono komunikatem Prezesa GUS, opublikowanym w Monitorze Polski
Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni zgodnie z art 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r.
poz. 1774)


 
4 KR1E/00024681/5 cz. dz. 2542 1,0000 m² Przedmiotem najmu na czas nieoznaczony jest część nieruchomości przeznaczona na usytuowanie pojemnika na odzież używaną W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze (uchwała Nr XXXIII/313/05 z dnia 5.11.2005 r.) teren oznaczony jest symbolem D 1x2 – tereny dróg dojazdowych. 25,00 zł miesięcznie za obiekt 21 dni od daty wystawienia faktury Waloryzacja raz w roku
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok
w którym dokonuje się waloryzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu
w którym wskaźnik ogłoszono komunikatem Prezesa GUS, opublikowanym w Monitorze Polski
Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni zgodnie z art 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r.
poz. 1774)
5 KR1E/00013054/1 cz. dz. 644/1 1,0000 m² Przedmiotem najmu na czas nieoznaczony jest część nieruchomości przeznaczona na usytuowanie pojemnika na odzież używaną W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze (uchwała Nr XLII/427/14 z dnia 25.09.2014 r.) teren oznaczony jest symbolem 2.UN – tereny usług nieuciążliwych. 25,00 zł miesięcznie za obiekt 21 dni od daty wystawienia faktury Waloryzacja raz w roku
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok
w którym dokonuje się waloryzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu
w którym wskaźnik ogłoszono komunikatem Prezesa GUS, opublikowanym w Monitorze Polski
Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni zgodnie z art 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r.
poz. 1774)


 
6 KR1E/00043837/3 cz. dz. 1128/82 1,0000 m² Przedmiotem najmu na czas nieoznaczony jest część nieruchomości przeznaczona na usytuowanie pojemnika na odzież używaną W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze (uchwała Nr XXXIII/313/05 z dnia 5.11.2005 r..) teren oznaczony jest symbolem B.181.M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. 25,00 zł miesięcznie za obiekt 21 dni od daty wystawienia faktury Waloryzacja raz w roku
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok
w którym dokonuje się waloryzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu
w którym wskaźnik ogłoszono komunikatem Prezesa GUS, opublikowanym w Monitorze Polski


Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni zgodnie z art 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r.
poz. 1774)


 
7 KR1E/00029631/5 cz. dz. 758/575 1,0000 m² Przedmiotem najmu na czas nieoznaczony jest część nieruchomości przeznaczona na usytuowanie pojemnika na odzież używaną W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze (uchwała Nr XXXIII/313/05 z dnia 5.11.2005 r.) teren oznaczony jest symbolem J.12.M1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 25,00 zł miesięcznie za obiekt 21 dni od daty wystawienia faktury Waloryzacja raz w roku
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok
w którym dokonuje się waloryzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu
w którym wskaźnik ogłoszono komunikatem Prezesa GUS, opublikowanym w Monitorze Polski
Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni zgodnie z art 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r.
poz. 1774)


 
8 KR1E/00025369/0 cz. dz. 706/6 1,0000 m² Przedmiotem najmu na czas nieoznaczony jest część nieruchomości przeznaczona na usytuowanie pojemnika na odzież używaną W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze (uchwała Nr XLII/427/14 z dnia 25.09.2014 r.) teren oznaczony jest symbolem A.17.Ksp – teren parkingów powierzchniowych. 25,00 zł miesięcznie za obiekt 21 dni od daty wystawienia faktury Waloryzacja raz w roku
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok
w którym dokonuje się waloryzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu
w którym wskaźnik ogłoszono komunikatem Prezesa GUS, opublikowanym w Monitorze Polski
Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni zgodnie z art 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r.
poz. 1774)


 
9 KR1E/00041854/4 cz. dz. 191/5 1,0000 m² Przedmiotem najmu na czas nieoznaczony jest część nieruchomości przeznaczona na usytuowanie pojemnika na odzież używaną W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze (uchwała Nr XXXIII/313/05 z dnia 5.11.2005 r.) teren oznaczony jest symbolem D1 x2 – tereny dróg dojazdowych. 25,00 zł miesięcznie za obiekt 21 dni od daty wystawienia faktury Waloryzacja raz w roku
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok
w którym dokonuje się waloryzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu
w którym wskaźnik ogłoszono komunikatem Prezesa GUS, opublikowanym w Monitorze Polski
Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni zgodnie z art 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r.
poz. 1774)


 
10 KR1E/00029631/5 cz. dz. 758/640 1,0000 m² Przedmiotem najmu na czas nieoznaczony jest część nieruchomości przeznaczona na usytuowanie pojemnika na odzież używaną W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze (uchwała Nr XXXIII/313/05 z dnia 5.11.2005 r..) teren oznaczony jest symbolem J.12.M1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 25,00 zł miesięcznie za obiekt 21 dni od daty wystawienia faktury Waloryzacja raz w roku
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok
w którym dokonuje się waloryzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu
w którym wskaźnik ogłoszono komunikatem Prezesa GUS, opublikowanym w Monitorze Polski
Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni zgodnie z art 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r.
poz. 1774)


 

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies