Przetarg ustny nieograniczony na prowadzenie parkingu samochodowego oraz handlu

3.03.2015
Burmistrz Brzeszcz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wybór najemcy części nieruchomości położonej w Brzeszczach z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego oraz handlu
OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Z 2014r. poz. 518 ze zmianami), Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/145/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeszcze oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, Regulaminu przeprowadzania przetargów na wybór najemców lub dzierżawców lokali użytkowych, garaży oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Brzeszcze, zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 37/2005 Burmistrza Brzeszcz z dnia 30 września 2005r., który znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Brzeszczach


Burmistrz Brzeszcz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wybór najemcy części nieruchomości położonej w Brzeszczach z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego oraz handlu

 1. Nieruchomość objęta przetargiem przeznaczona jest do oddania w najem na prowadzenie parkingu samochodowego oraz handlu na części nieruchomości o łącznej pow. 0,5686 ha położonej
  w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia, oznaczonej numerami działek:1194/20 i 1194/14 ,
  zapisanej w księdze wieczystej KR1E/00052206/7 prowadzonej w Sądzie Rejonowym Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu stanowiącej własność Skarbu Państwa a będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzeszcze.
 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Brzeszcze nieruchomość leży
  w obszarze usług nieuciążliwych oznaczonych symbolem B.113 UN. oraz symbolem B.146.ZN-obszar zieleni nieurządzonej.
 3. Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem na okres 3 lat.
 4. Przyszły najemca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska pozwolenie na użytkowanie nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 5. Przyszły najemca we własnym zakresie nawiąże umowy z dostawcami mediów i będzie ponosił koszty z tego tytułu.
 6. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25 marca  2015r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy
  w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.
 7. Cena wywoławcza czynszu za najem nieruchomości wynosi:
  2 993,00 zł netto
  Wylicytowana kwota będzie stanowiła wysokość miesięcznego czynszu z tytułu najmu i będzie powiększona
  o należny podatek VAT
 8. Wadium – 1 500,00zł
 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  • wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 20 marca  2015r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach), lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach
  • złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4 do dnia 20 marca 2015r. pisemnego oświadczenia, że uczestnik przetargu zapoznał się z regulaminem przetargu oraz z projektem umowy najmu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i przyjmuje
 10. go bez zastrzeżeń.
 •  
Termin wywieszenia ogłoszenia: od dnia 3 marca 2015 r. do dnia 25 marca 2015r.


Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy najmu na halę warsztatową będącą przedmiotem przetargu.


Umowa najmu musi zostać podpisana w terminie 14 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy najmu wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.


Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach
ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 77 28 573, 77 28 570.


Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies