Ogłoszenie o 4 przetargu Lachowicka

18.05.2015
Burmistrz Brzeszcz ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
Brzeszcze, dn. 15.05.2015r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. tekst Dz. U. z 2014r. poz 518 z późn zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2004r. poz. 1490), Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeszcze, zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Brzeszcz nr 38/2005 z dnia 30.09.2005r., a także Uchwały Nr XXX/300/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 maja 2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Brzeszczach przy ul. Lachowickiej,

Burmistrz Brzeszcz
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanejoznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu numerem działki 2708/2 o powierzchni 736 m2, położonej w Brzeszczach przy ul. Lachowickiej, zapisanej w księdze wieczystej KR1E/00011003/5 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiącej własność Gminy Brzeszcze.


Na nieruchomości usytuowana jest połowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego, niepodpiwniczonego o powierzchni użytkowej pomieszczeń 30,07 m², powierzchni zabudowy 51,92 m² i kubaturze 175,00 m³.


W obowiązującym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze działka 2708/2 położona jest w około 81% w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej lub wolnostojącej oznaczonym symbolem B.12.M3., pozostała część w terenie między liniami rozgraniczającymi drogi dojazdowej /ul. Lachowickiej/, oznaczonym symbolem D1x2. Ponadto działka znajduje się w terenie górniczym „Brzeszcze IV” oraz w planowanym Obszarze Szczególnej Ochrony (OSO) wskazanym w Opracowaniu Natura 2000 („Stawy w Brzeszczach” i „Dolina Dolnej Soły”).
Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich.
Nieruchomość jest wolna od zobowiązań.
 1. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 28.08.2014r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
   
 2. Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 13.11.2014r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
   
 3. Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 20.04.2015r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
   
 4. Czwarty przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 29 czerwca 2015r. o godzinie 1200 w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.
   
 5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33 000,00 zł (wylicytowana cena nieruchomości na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT).
 6. Wadium: 3 300,00 zł.
 7. Postąpienie: nie mniej niż 1% tj. 330,00 zł.


 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 22 czerwca2015r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach).
   
 2. Termin wywieszenia ogłoszenia: od dnia 18.05.2015r. do dnia 22.06.2015r.


Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.


Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgodą Ministra Obrony Narodowej.


Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon (0-32) 7728580, 7728575.


Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies