Ogłoszenie o 1 przetargu Nosala

18.05.2015
Burmistrz Brzeszcz ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
Brzeszcze, 15.05.2015r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2004r. poz. 1490), Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeszcze, zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Brzeszcz nr 38/2005 z dnia 30.09.2005r., a także Uchwały Nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną położoną w Brzeszczach przy ul. Nosala,

Burmistrz Brzeszcz
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej


oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu numerem działki 1189/38 o powierzchni 2549 m2, położonej w Brzeszczach przy ul. Nosala, zapisanej w księdze wieczystej KR1E/00024681/5 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiącej własność Gminy Brzeszcze. Na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu usytuowany jest budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 199m2.


Budynek położony na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, ze względu na swój stan techniczny przeznaczony został do rozbiórki na podstawie Decyzji Starosty Oświęcimskiego numer 312/11 z dnia 16.05.2011r.
W obowiązującym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze działka 1189/38 odległa do 7,5m od osi ul. Nosala położona jest w terenie między liniami rozgraniczającymi drogi lokalnej, oznaczonym symbolem L1x2, w około 16% położona jest w obszarze komunikacji kolejowej oznaczonym symbolem KK, pozostała część w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej lub wolnostojącej, oznaczonym symbolem B.149.M3, gdzie na rysunku planu na terenie działki zaznaczono przebieg ciągu ekologicznego. Ponadto w/w działka znajduje się w terenie górniczym „Brzeszcze IV”.Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich.

Nieruchomość jest wolna od zobowiązań.
  1. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 29 czerwca 2015r. o godzinie 1100 w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 63 100,00 zł (wylicytowana cena nieruchomości na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT).

  1. Wadium: 6 310,00 zł.
     
  2. Postąpienie netto: nie mniej niż 1% tj. 631,00 zł

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 22 czerwca 2015r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach), lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach.

  1. Termin wywieszenia ogłoszenia: od dnia 18.05.2015r. do dnia 22.06.2015r.
     
Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.


Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgodą Ministra Obrony Narodowej.


Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon (0-32) 7728580, 7728575.


Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies