Przetargi ustne nieograniczone na wybór najemców lokali użytkowych

5.06.2009
: 05.06.2009

MK 71441/1/2009                                                               

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (jednolity tekst  Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XXII/222/04 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz za najem lokali użytkowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Brzeszcze oraz „Regulaminu przeprowadzania przetargów na wybór najemców lub dzierżawców lokali użytkowych, garaży oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezbudowanych, stanowiących własność Gminy Brzeszcze”, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 37/2005 Burmistrza Brzeszcz z dnia 30 września 2005 r.

Burmistrz Brzeszcz
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na wybór najemców niżej opisanych lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat


* Licytowana będzie stawka czynszu powierzchni użytkowej 1 m2  lokalu wymieniona w tabeli w kolumnie 5
*Wylicytowana kwota będzie stanowiła stawkę czynszu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu i będzie powiększona o 22% podatku VAT miesięcznie.

 1. Lokale będące przedmiotem przetargu  znajdują się w budynku magazynowo – warsztatowym wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, zlokalizowanym w Przecieszynie przy ul. Wyzwolenia, na nieruchomości oznaczonej numerem działki 87/29, zapisanej w  Kw Nr 22434/O, prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiącej własność Gminy Brzeszcze.
  - Lokale będące przedmiotem przetargu wyposażone są w instalacje wewnętrzne: energia elektryczna oświetleniowa i elektryczna siłowa.
  - Lokale przeznaczone są do oddania w najem na okres trzech lat.
  - W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze,budynek w którym znajdują się lokale przeznaczone do przetargu położony jest częściowo w obszarze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej zwartej lub wolnostojącej oznaczonym symbolem P.43.143, pozostała część w obszarze zieleni nieurządzonej oznaczonym symbolem P.47.ZN.
 2. Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 30 czerwca 2009 r. w godzinach ustalonych w tabeli  w kolumnie 7, w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, pokój 127.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  a) wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 26 czerwca 2009 r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 ( za wpłatę wadium, uważa sięwpływ pieniędzy  na konto Urzędu w Brzeszczach), lub w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach:
  *gotówką,
  *w obligacjach Skarbu Państwa,
  *lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
  b) złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, do dnia 26 czerwca 2009r. pisemnego oświadczenia, że uczestnik przetargu zapoznał się z projektem umowy najmu na lokal będący przedmiotem przetargu i przejmuje go bez zastrzeżeń.
Uwaga! Wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł oraz złożenie oświadczeń o zapoznaniu się z projektami umów upoważnia do wzięcia udziału w obu przetargach.
 Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy najmu na lokal będący przedmiotem przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygra od podpisania umowy najmu,
wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.

Szczegółowe informacje na temat przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego, Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, (032)  7728570, 7728573.

Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podawania przyczyny.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w dniu 5 czerwca 2009 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

w dniu .......................................

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies