Pomoc Żywnościowa 2024 - posiłki i artykuły spożywcze dla potrzebujących

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach przystąpił do udziału w Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023. Dzięki współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej do potrzebujących mieszkańców Gminy Brzeszcze trafi pomoc w formie posiłków i paczek z podstawowymi artykułami spożywczymi.
Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Gminie Brzeszcze realizowana jest przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy współpracy z OPS w Brzeszczach.

Pomoc mogą uzyskać osoby, które spełniają kryterium dochodowe:
  • 2.056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1.590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Zywnośc będzie wydawana w okresie od czerwca do listopada 2024.

Osoby spełniające kryterium dochodowe zapraszamy po odbiór skierowań do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze.

Do otrzymania pomocy żywnościowej kwalifikują pracownicy socjalni. Korzystanie z tej formy pomocy nie wyklucza korzystania z innych świadczeń pomocy społecznej.

W przypadku stwierdzenia uprawnień do otrzymania pomocy w ramach FEPŻ nie jest wymagane wydanie decyzji administracyjnej. Podobnie w przypadku braku uprawnień do udzielenia pomocy i odmowy wydania skierowania tryb decyzji administracyjnej jest nieuzasadniony.

W skierowaniu wskazany jest punkt wydawania artykułów spożywczych – adres siedziby organizacji, z której odbiorca otrzyma pomoc. Skierowanie dla osoby najbardziej potrzebującej wydaje się na cały okres trwania danego Podprogramu. Termin odbioru wskazuje pracownik socjalny.
 
FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji  życiowej, a ok. 150 tys. z nich uczestniczyło dodatkowo w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

FEPŻ to jeden z programów krajowych, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca.

Celem szczegółowym programu jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej lub podstawowej pomocy materialnej osobom najbardziej potrzebującym, w tym dzieciom, oraz zapewnienie środków towarzyszących wspierających ich włączenie społeczne.

Program FEPŻ jest współfinansowany w 90% ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i w 10% ze środków krajowych. Łączny budżet programu wynosi 583 333 336 EUR.

 

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies