Menu
Facebook

Plany związane z Projektem | Plans related to the Project

2016-09-05

W bieżącym roku Gmina Brzeszcze realizować będzie dalszy etap prac w ramach inwestycji pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych nr 1 i 2 w gminie Brzeszcze”.

PLANOWANY ZAKRES PRAC OBEJMUJE:
 1. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 1 przy ul. Szkolnej 6 - montaż systemu zarządzania energią w budynku (BMS) do sterowania oświetleniem w korytarzach, zarządzania ogrzewaniem w całym budynku oraz fotowoltaiką
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Mickiewicza 3 - montaż systemu zarządzania energią w budynku (BMS) do sterowania oświetleniem w korytarzach i piwnicach, zarządzania ogrzewaniem w całym budynku, fotowoltaiką, przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, archiwizacją danych z liczników.
 3. Przedszkole SŁONECZKO z oddziałami integracyjnymi przy ul. Narutowicza 6:
  1. docieplenie styropianem 991,14 m2 ścian zewnętrznych budynku i stropodachu,
  2. wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe o powierzchni 1,85 m2 (1 szt.) i współczynniku U ≤ 1,3 W/m2K,
  3. wymiana 7 szt. okien (PCV trójszybowe) o powierzchni 4,65 m2 i współczynniku U ≤ 0,9 W/m2K,
  4. wymiana grzejników wraz z zaworami termostatycznymi w ilości 62 szt.,
  5. wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne (LED) w ilości 136 szt.
 4. Przedszkole ŻYRAFA z oddziałami integracyjnymi przy ul. Kazimierza Wielkiego 38
  1. docieplenie przegród budynku styropianem i wełną mineralną w ilości 1.290,25 m2,
  2. wymiana 62 szt. okien (PCV trójszybowe) o powierzchni 155,55 m2 i współczynniku U ≤ 0,9 W/m2K ,
  3. wymiana 5 szt. drzwi zewnętrznych na aluminiowe o powierzchni 23,13 m2 i współczynniku U ≤ 1,3 W/m2K,
  4. wymiana grzejników wraz z zaworami termostatycznymi w ilości 63 szt.,
  5. wymiana źródeł światła (LED) w ilości 345 szt.
  6. wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne (LED) w ilości 382 szt.
Termin końcowy realizacji ww. zakresu robót zaplanowano do 30.04.2017 roku.
 

This year, the municipality Brzeszcze will carry out a further phase of work under the investment named "Increasing the energy efficiency of buildings of primary schools No. 1 and 2 in the municipality Brzeszcze."

PLANNED SCOPE OF WORK INCLUDES:
 
 1. Primary School and Secondary School No. 1 located at Szkolna Street 6 - installation of an energy management system building (BMS) to control lighting in corridors, the management of heating throughout the building, and photovoltaics
 2. Primary School No. 2 located at Mickiewicza Street 3 - installation of an energy management system building (BMS) to control lighting in hallways and basements, managing heating throughout the building, photovoltaics, hot water preparation, archiving data from the meters.
 3. Kindergarten SLONECZKO with integration classes located at Narutowicza Street 6:
  1. thermal insulation of polystyrene foam 991.14 m2 exterior walls of the building and the flat roof,
  2. the replacement of external doors on the aluminum surface of 1.85 m2 (1 pc.) and the ratio U ≤ 1.3 W/m2K,
  3. the replacement of 7 pcs. of windows (PVC tripled glassed) with an area of ​​4.65 m2 and a ratio U ≤ 0.9 W/m2K,
  4. exchange radiators with thermostatic valves in the amount of 62 pieces,
  5. the replacement of lighting fixtures with energy efficient (LED) in the amount of 136 pieces
 4. Kindergarten ZYRAFA with integration classes located at Kazimierza Wielkiego Street 38:
  1. insulation shell of the house with polystyrene and mineral wool in the amount of 1 290.25 m2,
  2. replacement of 62 pcs. of windows (PVC triple glassed) with an area of 155.55 m2 and ration U ≤ 0.9 W/m2K,
  3. the replacement of 5 pcs. external door on the aluminum surface of 23.13 m2 and a ratio U ≤ 1.3 W/m2K,
  4. exchange radiators with thermostatic valves in the amount of 63 pieces,
  5. replacement of light sources (LED) in the amount of 345 pieces,
  6. replacing light fixtures with energy efficient (LED) in the amount of 382 pieces

The final date for implementation of the above scope of work is scheduled for 30th April 2017.

 
PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”
w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies