Aktualności - Brzeszcze

Komunikat o planowanych robotach kanalizacyjnych (ul. Matejki)

19.09.2017
Informujemy mieszkańców, że w związku z prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi w rejonie ulicy Matejki w Brzeszczach, związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”, mogą nastąpić utrudnienia w ruchu drogowym. » więcej

Dyżur pracowników ZUS w Urzędzie Gminy w Brzeszczach!

Z dniem 1 października 2017 r. wchodzi w życie ustawa obniżająca wiek emerytalny.  Zgodnie z nią wiek emerytalny zostanie obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, w Urzędzie Gminy w Brzeszczach zostanie zorganizowane specjalne spotkanie informacyjne z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział  w Chrzanowie. » więcej

Spotkanie dla osób, które złożyły deklaracje udziału w programie dofinansowań do OZE

14.09.2017
Informujemy, że w terminie do 11 września br. do Urzędu Gminy wpłynęło łącznie 56 deklaracji od mieszkańców chcących pozyskać dofinansowanie do montażu odnawialnych źródeł energii.

Spotkanie organizacyjne dla osób deklarujących przystąpienie do projektu planowanego do realizacji przy współfinansowaniu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach poddziałania 4.1.1 „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych”, odbędzie się 14 września br. o godzinie 17:00 w Urzędzie Gminy w Brzeszczach.  » więcej

Zakończono przebudowę ul. Bielskiej w Jawiszowicach

W dniu 8 września br. miał miejsce odbiór końcowy robót  dla zadania inwestycyjnego pn.  "Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. Bielskiej w Jawiszowicach w km 0+000 – 1+45​0". 
Zakres robót obejmował odcinek o długości 1450 m, od skrzyżowania z ul. Jedliny do skrzyżowania z ul. Witosa. W ramach inwestycji wykonano m. in. nową podbudowę i nawierzchnię jezdni, ciąg pieszo- rowerowy, kanalizację deszczową oraz odwodnienie powierzchniowe.

Wykonawcą zadania było PBDM "Drog-Bud" F. Fryc ze Spytkowic. Wartość robót budowlanych to​ ok.​ 3,5 mln zł.
Na realizację inwestycji  pozyskano dotację z budżetu państwa  w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 w wys. ok. 1,7 mln zł. Pozostałą część stanowią środki własne Gminy Brzeszcze i Powiatu Oświęcimskiego.
Jest to kolejne, wspólne przedsięwzięcie Gminy Brzeszcze i Powiatu Oświęcimskiego, mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie naszej gminy. » więcej

Nowy parking przy szkole podstawowej w Jawiszowicach

Zakończyły się prace związane z budową parkingu przy szkole podstawowej w Jawiszowicach.
W ramach inwestycji powstał nowy parking na ok. 30 miejsc, w tym miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz plac manewrowy. Teren został odwodniony i zagospodarowany. Ponadto w ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych, głównie najmłodszych mieszkańców Gminy uczęszczających do pobliskiej szkoły, wybudowano chodnik wzdłuż ul. Kusocińskiego na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego.
Wykonawcą robót była firma PHU Gawlik z Oświęcimia.  Wartość zadania to blisko 350 tys. złotych, całość środków pochodziła z budżetu Gminy Brzeszcze.
 » więcej

Ulica Olszynki w Brzeszczach już po remoncie

W dniu 11 września br. oficjalnym odbiorem robót zakończył się remont ul. Olszynki w Brzeszczach.
W ramach zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Olszynki w Brzeszczach" Przedsiębiorstwo Budowlano -Drogowe-Mostowe "Drog-Bud" ze Spytkowic w ekspresowym tempie wykonało roboty na odcinku długości ok. 890 m, polegające m.in. na uzupełnieniu kruszywem podbudowy drogi, dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni emulsją bitumiczną z grysami, wykonaniu drenażu i wbudowaniu nowego przepustu.
Wartość robót to blisko 122.000 złotych. Kwotę 30.000 zł pozyskano z budżetu Województwa Małopolskiego, resztę stanowią środki własne Gminy Brzeszcze. » więcej
Starsze »

Komunikaty, informacje

wszystkie »
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies